Symposia

Met enige regelmaat organiseren wij op landelijk niveau symposia voor verschillende doelgroepen over de actuele stand van zaken. 
Een bekend voorbeeld hiervan is het Small Airways Symposium.
Bekijk onze Symposia