Regionale nascholingen

Chiesi College biedt u een breed scala aan geaccrediteerde nascholingen die bij u in de buurt kunnen worden georganiseerd. Aanvullend op deze nascholingen heeft Chiesi College ook een actueel aanbod van online nascholingen, welke aansluiten bij de implementatie van de landelijke zorgstandaarden en initiatieven en richtlijnen op landelijk en regionaal niveau.

De nascholingen zijn ontwikkeld voor huisartsen, apothekers, verpleegkundig specialisten, physician assistants, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en een ieder die op andere wijze zeer nauw betrokken is bij de behandeling van astma & COPD.

De nascholingen die wij aanbieden, kunnen we voor u verzorgen in groepsverband, FTO verband, op regionaal en zorggroepniveau.

Hieronder treft u een overzicht aan van de nascholing die wij u kunnen aanbieden.
 • Astma & COPD: Herrie in "The Silent Zone"
 • CAHAG (Dubbel) Diagnose astma/COPD/Differtiaal Diagnostiek
 • CAHAG Werken met vragenlijsten RIQ-MON10, CCQ en ACQ
 • CAHAG CASPIR
 • CAHAG CASPIR Refresher Course
 • Geaccrediteerde presentatie NHG-Standaarden astma & COPD
 • IMIS nascholingen
 • Implementatie en optimalisatie van astma ketenzorg in uw praktijk en inclusie in de DBC astma
 • Nascholing Inhalatie-instructies
 • Wat betekent spirometrie voor u in de nieuwe NHG-Standaarden?
 • NHG-Standaard COPD, one size doesn't fit all

Wilt u meer informatie over onze nascholingen neem dan contact op met uw Rayon Manager of Account Manager.

Bekijk onze Regionale nascholingen